#เราเที่ยวด้วยกัน

Update เราเที่ยวด้วยกัน Thailand TT Together Phase 4 Update 24 May 2022

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย อัพเดท ข้อมูล

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ
และ เลื่อนไปจบ เดือน กันยายน นะครับ

ส่วนเริ่ม 1 มิ.ย.นี้ ก็จะสิ้นสุดโครงการฯ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ 
แต่ถ้าเริ่มตามกำหนดดังกล่าวไม่ได้ ก็จะเริ่มดำเนินโครงการฯ ได้เร็วที่สุดตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย.

เหมือนจะเลื่อน เวลาออกไปนะครับ

เราเที่ยวด้วยกัน

โฆษณา

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่เสนอให้ขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปอีก 1.5  ล้านสิทธิ์ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิเต็ม 2 ล้านสิทธิ ไปตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา 

โดยการขยายโครงการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณคงเหลือ 4 พันล้านบาท จากโครงการเดิมโดยไม่ต้องของบประมาณใหม่ และโครงการนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชาชนใช้สิทธิได้โดยเร็วที่สุดโดยธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบ บอกว่าอาจต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดภายในเดือนก.ย.นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการนี้จะมีการพิจารณาต่อหลังจากนี้ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง พิจารณาร่วมกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะให้สิทธิเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ยังคงสิทธิคูปองค่าอาหาร รวมถึงค่าเครื่องบินได้ตามเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ เพียงแค่ขอขยายเวลาจากเดิมที่จะหมดใน 31 พฤษภาคม ขยายไปถึง 30 กันยายน  เพราะหากต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจะส่งผลให้ต้องแก้ทั้งระบบ  

สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” รัฐบาลให้การสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่

  1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ
  2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์ สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
  3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s