#เราเที่ยวด้วยกัน

Update เราเที่ยวด้วยกัน Thailand TT Together Phase 5

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

สิทธิ 5.6 แสน คนละ 5 สิทธิ

เหมือนเดิมเลย 3,000 บาท + 600 บาท
ไม่มีช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน

ผมเห็นบางโรงแรม เริ่มจอง 1 กุมภาพันธ์
พัก 8 กุมภาพันธ์ จริงๆ พรุ่งนี้ อยากรอยืนยันก่อนนะครับ

ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ – กันยายน 2023

แนบข่าวมาให้อ่านด้วยนะครับ

เราเที่ยวด้วยกัน

โฆษณา

โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 วงเงินรวม 2,016,000,000 บาท สำหรับแนวทางดำเนินการมีดังนี้

  1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์/ห้อง (รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง)
  2. คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน
  3. พื้นที่ดำเนินการ คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
  4. ระยะเวลาดำเนินการ คือ เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566
  5. ผู้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนไทยที่เข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม

โดยผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้เลย โดย 5 สิทธิดังกล่าวไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน

นอกจากนี้ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ยังมีแนวทางป้องกันการทุจริต โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบแสดงจำนวนห้องพักของแต่ละโรงแรม/ที่พัก หากมีการจองเกินจำนวนห้องที่แจ้งไว้ ระบบจะสามารถจำกัดการจองได้ โดยมอบให้ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อป้องกันการขึ้นราคาห้องพักเกินจริง จึงให้มีการระบุในแบบฟอร์มยินยอม (consent) ให้ชัดเจน

หากโรงแรมที่พักเจตนาขึ้นราคาห้องพักเกินจริง สามารถเอาผิดเรียกเงินคืนและระงับการจ่ายได้ รวมทั้งต้องได้รับโทษถึงการตัดสิทธิในการเข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาล รวมทั้งจะมีระบบสแกนใบหน้าของผู้ใช้สิทธิในการเช็กอินเข้าพักและการใช้ e-voucher เพื่อป้องกันการใช้บัตรประชาชนผู้อื่นสวมสิทธิ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s