ไม่มีหมวดหมู่

Hilton Honors 2019 & 2020 Status Extensions Due To COVID-19 Pandemic

สำหรับเครือ Hilton สุดท้าย ก็ขยายสำหรับ สมาชิกทั่วโลกแล้วนะครับ

1. สำหรับสมาชิกทุกระดับ สำหรับคนที่เก็บไม่ครบและกำลังจะถูกลดระดับลง จะขยายเวลาการหมดอายุสมาชิกออกไป อีก 1 ปี หมดอายุ 31 มีนาคม 2021
2. สำหรับสมาชิกทุกระดับ คนที่เก็บครบแล้ว diamond, gold, silver membership รวมถึงพวกโปรโมชั่นต่างๆ เข้าใจน่าจะเป็นโปรโมชั่น บัตรเครดิตระดับ Gold ในปี 2019 จะขยายเวลาสมาชิกออกไป อีก 1 ปี เช่นกัน หมดอายุ เป็น 31 มีนาคม 2022
3. สมาชิกของ Hilton ทั้งหมด แต้มจะไม่หมดอายุ จนถึง ธันวาคม 2020

Policy exceptions for all Member

  • All members who have not reached the relegation standard in 2019 and will be downgraded on March 31, 2020 will have their current membership level valid until March 31, 2021.
  • All members who have successfully reached the elite membership (diamond, gold, silver membership) relegation or promotion standards in 2019, the membership level will be extended to March 31, 2022.
  • All Hilton Honors members : From now until December 31, 2020, points will not expire.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s