ไม่มีหมวดหมู่

Holiday Inn Phi Phi Island, the resort will currently be rebranded as the PhiPhi Holiday Resort

โรงแรมออกจากเชน ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ

โรงแรม Holiday Inn Phi Phi Island ได้รีแบรนด์ ออกจากเครือ IHG แล้วนะครับ

เป็นโรงแรม Phi Phi Holiday Resort

เสียดายเหมือนกัน ผมยังไม่เคยได้มีโอกาสไปพักเลยนะครับ

Previously known as the Holiday Inn Phi Phi Island, the resort will currently be rebranded as the Phi Phi Holiday Resort.
The owning company has decided to independently manage the property, under the same ownership, from the same operation team. Our dedicated staff and management team we have here remains the same. We are committed to continuously providing exceptional service.
As part of the rebrand project, we are renovating our guest rooms and expanding our product and service offerings, including a new beach bar, cafe, and a beach club. Other additions also include family suites and pool villas on the sunset cliff, overlooking the Andaman Sea.
Our staff are also going through additional training to address the additional COVID-19 measures, while we raise the safety and hygienic standards in our resort.
PhiPhi Holiday Resort stands by its commitment to guest satisfaction and experience on PhiPhi Island.
We hope you will see the improvement and enjoy your time with us in your next visit.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s