Hotels

Rules laid out for visitors to Phuket

ผมเพิ่งเห็น ภูเก็ต ปรับกฏเข้าภูเก็ต นิดหน่อย

ฉีดอื่นยี่ห้อ 2 โดส แต่สำหรับ AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ก็เข้าไปเที่ยวภูเก็ตได้นะครับ

ช่วงนี้คนกรุงเทพได้ฉีดกันก่อน ส่วนตัวผมจองวัน 12 มิถุนายน 2021

เพราะโดสสองน่าจะอีกนานเลย เผื่อใครอยากไปเที่ยวภูเก็ตอยู่นะครับ

กพท. ย้ำ ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส หรือ ต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 7 วัน มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายนนี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ออกประกาศแจ้งคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้โดยสารสายการบิน ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องปฏิบัติ ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือ ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือ ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

ผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด จะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งนี้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการยกเว้น

  1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
  2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด
  3. สังเกตติดตามอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

กพท. ขอให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบประกาศของจังหวัดปลายทาง ก่อนการเดินทาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้ถูกต้อง และมีความสะดวกในการเดินทาง

โฆษณา

Anyone flying into Phuket must have received at least one dose of the AstraZeneca vaccine or full doses of other brands, the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) said on Tuesday.

Entry by air is also allowed for those who have documentary proof of their recovery from Covid-19 within 90 days prior to their arrival.

Healthy travellers also need to produce a document confirming they have had a Covid-negative test result issued within the previous seven days.

Airlines will not allow those unable or unwilling to show any of those documents to board the plane. Children five years or older are exempt from the new restriction, which went into effect on Monday.

Meanwhile, public opinion is being gauged from local business operators over the province’s readiness to reopen to tourism.

The findings will be conveyed to the Centre for Covid-19 Situation Administration on Friday before the cabinet rules on whether the reopening of the province to vaccinated tourists on July 1 can go ahead under the so-called “Phuket Sandbox” model.

Wikrom Chaktee, deputy Phuket governor, said the meeting was held to hear from several tourism-related sectors such as hotels, restaurants and transportation operators.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s