ไม่มีหมวดหมู่

UOB Premier Flash Sales 13 – 17 Feb 2023

โปรโมชั่นบัตรเครดิต UOB Premier Flash Sales

มาแล้วนะครับ สำหรับคนที่มองหาบัตรเครดิต ที่เข้าเลาจ์ Miracle 2 ครั้งต่อปี
หรือ รับเครื่องดื่ม ร้านดังต่างๆ ของ UOB จนถึงวันนี้ ยังแค่ 2000 สิทธิ เท่านั้นนะครับ!!!

โปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์

หูฟัง APPLE AirPods 2nd Generation 1 เครื่อง มูลค่า 5,290 บาท ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก)
ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 200 ลำดับแรก

มอบเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,000 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิตแก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก)
ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ลำดับที่ 201 เป็นต้นไป

ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ บัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรยูโอบี แคชพลัส
แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่

ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต

สมัครบัตรคลิก >> bit.ly/3lqypvf

พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสบัตรหลักผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ. 66
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โฆษณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสบัตรหลักผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ. 66

โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ. 66 และบัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์ต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 3 มี.ค. 66 (แต่บัตรยูโอบี แคชพลัสไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ) โดยต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
จำกัดสิทธิเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตที่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นี้เท่านั้น
ธนาคารจะมอบ หูฟัง APPLE AirPods 2nd Generation 1 เครื่อง มูลค่า 5,290 บาท ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 200 ลำดับแรก และจะมอบเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,000 บาทเข้าบัญชีบัตรเครดิตแก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก)ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตั้งแต่ลำดับที่ 201 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าที่บัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 66 – 25 มี.ค. 66 จะได้รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,000 บาท โดยลูกค้าต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
จำกัดการรับ หูฟัง APPLE AirPods 2nd Generation 1 เครื่อง หรือ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
สำหรับลูกค้าที่ธนาคารจะส่งมอบของกำนัล/ เครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 15 มิ.ย. 66
ผู้ที่ได้รับของกำนัล/เครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรยูโอบีแคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์อื่น
กรณีไม่ได้รับหูฟัง APPLE AirPods 2nd Generation หรือ เครดิตเงินคืน 2,000 บาท ภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
ของกำนัล และเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และวงเงินยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล/ เครดิตเงินคืน
ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่
สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยไม่รวม ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท (ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555 (IPP Conversion), ยอดแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดแฟชั่น) , การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
การพิจารณาและตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

โฆษณา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s