ไม่มีหมวดหมู่

UOB Flash Sales 1 – 8 Mar 2023

โปรโมชั่นบัตรเครดิต UOB Flash Sales

โปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี นะครับ

บัตรกำนัลสตาร์บัคส์สูงสุด 2,500 บาท

สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม
จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,500 บาท
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน

สำหรับลูกค้าที่บัตรยูโอบี แคชพลัสได้รับการอนุมัติ
จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท

รวมเป็น 2,500 บาท

สมัครบัตรคลิก >> bit.ly/3ST8LMj

ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ บัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรยูโอบี แคชพลัส
แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่

พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสบัตรหลักผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 8 มี.ค. 66 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โฆษณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น Flash Deal

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 – 8 มี.ค. 66
โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 8 มี.ค. 66 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 31 มี.ค. 66
จำกัดสิทธิเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตที่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นี้เท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,500 บาท โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
สำหรับลูกค้าที่บัตรยูโอบี แคชพลัสได้รับการอนุมัติ จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ ณ วันที่สมัคร ให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ
จำกัดการรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุด 2,500 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
ธนาคารจะส่งมอบของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
ผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรยูโอบีแคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์อื่น
กรณีไม่ได้รับของกำนัล ภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
ของกำนัล ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และวงเงินยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรเครดิตใหม่
สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยไม่รวม ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท (ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555 (IPP Conversion)), การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
การพิจารณาและตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

โฆษณา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s