ไม่มีหมวดหมู่

THAI Smile Airways : Kaohsiung Super Sale Discounts 18% Flight By 30 Jun 2023 (Sale By 30 Jun 2023)

Thai Smile Airways

Kaohsiung Super Sale ส่วนลดพิเศษ 18% สำหรับเส้นทาง “เกาสง”

เมืองท่องเที่ยวทางใต้ของ ไต้หวัน นะครับ

ระยะเวลาการจอง: วันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
ระยะเวลาการเดินทาง: วันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

👉จองเลย คลิก : http://bit.ly/3oFEENq

โฆษณา

เงื่อนของแคมเปญ

1. โปรโมชั่นนี้จำเป็นต้องสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น 

2. ระยะเวลาการออกบัตรโดยสาร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

3. ระยะเวลาการเดินทาง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566

4. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ออกบัตรโดยสารได้เฉพาะเที่ยวบินที่สายการบินไทยสมายล์ให้บริการเท่านั้น

5. โปรโมชั่นนี้สามารถออกบัตรโดยสารได้ในรูปแบบเที่ยวเดียว หรือไป – กลับ

6. ส่วนลด 18% คำนวนจากราคาบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

7. ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว

8. สามารถสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ โดยอัตราการสะสมขึ้นอยู่กับชั้นลำดับบัตรโดยสารนั้น ๆ

9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น, บัตรกำนัล, เครดิต EDM หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

10. กำหนดจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 9 คน ต่อ 1 หมายเลขการจอง

11. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขขึ้นอยู่กับชั้นลำดับบัตรโดยสารนั้น ๆ และมีอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการ

รวมถึงค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสาร (หากมี)

12. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท ฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเป็นแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ customer.service@thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าประจำสนามบินหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1181 (06:00-21:00น)

โฆษณา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s