ไม่มีหมวดหมู่

UOB MayDay MayDeals 7 – 13 May 2023

โปรโมชั่นบัตรเครดิต UOB May Day

โปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี นะครับ

สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม

รับลำโพง Marshall Willen มูลค่า 3,990 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตร UOB เท่านั้นนะครับ
โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต

สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 13 พฤษภาคม 2023 ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น

สมัครบัตรคลิก >> http://bit.ly/3VIInpN

ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ บัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรยูโอบี แคชพลัส
แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรใหม่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โฆษณา

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น Flash Deal สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่7 – 13 พ.ค. 66 รับลำโพง Marshall Willen มูลค่า 3,990 บาท

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 20 มิ.ย. 66 เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตที่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับผ่านแบบฟอร์ออนไลน์ https://forms.uobthailand.com/appforms/contactus/onlineapp-creditcard-flashdeal-may23.page นี้เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม จะได้รับลำโพง Marshall Willen 1 เครื่อง มูลค่า 3,990 บาท โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • จำกัดการรับลำโพง Marshall Willen 1 เครื่อง /ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะส่งมอบของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี ผ่านช่องทางอื่น
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัลภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • ของกำนัล ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์/เลดี้ โซลิแทร์/เลดี้ แพลทินัม/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ/หรือ บัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรเครดิตซิตี้ แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรเครดิตใหม่
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ยกเว้น ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท (ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555 (IPP Conversion)), การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • การพิจารณาและตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
โฆษณา


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s